Mirësevini në faqen tonë të internetit.

Politika e privatësisë

Sajti i merr politikat e intimitetit të përdoruesve shumë seriozisht dhe në mënyrë rigoroze respekton ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ju lutemi lexoni me kujdes politikën e privatësisë përpara se të vazhdoni ta përdorni. Nëse vazhdoni të përdorni shërbimet tona, ju keni lexuar dhe kuptuar plotësisht të gjithë përmbajtjen e marrëveshjes sonë.

Sajti respekton dhe mbron intimitetin personal të të gjithë përdoruesve të shërbimit. Për t'ju ofruar shërbime më të sakta dhe më të personalizuara, Sajti do të përdorë dhe shpalos informacionin tuaj personal në përputhje me dispozitat e kësaj politike të privatësisë. Përveç nëse parashikohet ndryshe në këtë politikë të privatësisë, Sajti nuk do t'i zbulojë ose sigurojë informacione të tilla për palët e treta pa lejen tuaj paraprake. Sajti do të azhurnojë këtë politikë të privatësisë herë pas here. Kur pranoni marrëveshjen e përdorimit të shërbimit të sitit, ju konsiderohet se jeni pajtuar me të gjithë përmbajtjen e kësaj politike të privatësisë. Kjo politikë e privatësisë është një pjesë integrale e marrëveshjes sonë të përdorimit të shërbimit.

1.Fushëveprimi i aplikimit

një)Kur regjistroni llogarinë tonë në sit, informacionin e regjistrimit personal që keni dhënë në përputhje me kërkesat e sitit;

b) Kur përdorni shërbimet e rrjetit të sitit ose vizitoni faqet në internet të sitit, Sajti automatikisht merr dhe regjistron informacionin në shfletuesin dhe kompjuterin tuaj, përfshirë por jo të kufizuar në adresën tuaj IP, lloji i shfletuesit, gjuha e përdorur, data dhe ora e hyrjes, informacione për veçoritë e softuerit dhe harduerit, dhe regjistrimet e faqeve në internet që ju nevojiten;

c) Të dhënat personale të përdoruesit të marra nga faqja nga partnerët e biznesit përmes kanaleve ligjore.

d)Sajti ndalon rreptësisht përdoruesit të postojnë informacione të këqija, siç është lakuriqësia, pornografi, dhe marrëzia. Ne do të rishikojmë përmbajtjen e publikuar. Pasi të gjenden informacionet e këqija, të gjitha lejet e përdoruesit do të çaktivizohen.

Ju e kuptoni dhe jeni dakord që informacioni i mëposhtëm nuk vlen për këtë politikë të privatësisë:
një) Informacioni i fjalëve që vendosni kur përdorni shërbimin e kërkimit të siguruar nga platforma jonë;

b) Informacione dhe të dhëna përkatëse të mbledhura nga faqja dhe të lëshuara nga ju, përfshirë por jo të kufizuar në pjesëmarrje në aktivitete, informacione mbi transaksionet dhe detajet e vlerësimit;

c) Shkelja e ligjeve ose rregullave dhe masave që Siti ka ndërmarrë kundër jush.

2. Përdorimi i informacionit

një)Sajti nuk do të sigurojë, shes, qira, ndajeni ose tregtoni informacionin tuaj personal me ndonjë palë të tretë që nuk ka lidhje, nëse nuk e keni marrë lejen tuaj paraprakisht, ose pala e tretë dhe faqja (përfshirë bashkëpunëtorët e faqes) ju ofrojnë shërbim veç e veç ose bashkërisht, dhe pasi të mbarojë shërbimi, atyre do t’u ndalohet hyrja në të gjitha materialet, përfshirë ato më parë të arritshme për ta.

b) Sajti gjithashtu nuk lejon që asnjë palë e tretë të mbledhë, redaktoj, shisni ose shpërndani informacionin tuaj personal falas me çfarëdo mënyre. Nëse ndonjë përdorues i platformës së sitit angazhohet në aktivitetet e mësipërme, Sajti ka të drejtë të ndërpresë marrëveshjen e shërbimit me përdoruesin menjëherë pas zbulimit.

c)Me qëllim të shërbimit të përdoruesve, Sajti mund t'ju sigurojë informacione interesi duke përdorur informacionin tuaj personal, përfshirë por jo të kufizuar në dërgimin e informacionit për produktet dhe shërbimet tuaja, ose duke shkëmbyer informacione me partnerët tanë në mënyrë që ata të mund t'ju dërgojnë informacione rreth produkteve dhe shërbimeve të tyre (kjo e fundit kërkon pëlqimin tuaj paraprak).

3. Information Disclosure
Në rrethanat e mëposhtme, Sajti do të shpalosë informacionin tuaj personal tërësisht ose pjesërisht sipas dëshirave tuaja personale ose parashikimeve të ligjit:

një) Disclose to a third party with your prior consent;

b) In order to provide the products and services you require, Sajti duhet të ndajë informacionin tuaj personal me një palë të tretë;

c) According to the relevant provisions of the law, ose kërkesat e institucioneve administrative ose gjyqësore, t'ua zbulojë palëve të treta ose institucioneve administrative ose gjyqësore ;

d) Nëse shkelni ligjet dhe rregulloret përkatëse ose marrëveshjen e shërbimit të sitit ose rregullat përkatëse, duhet t'ia zbuloni një pale të tretë;

e) Nëse jeni një ankues i kualifikuar për pronë intelektuale dhe keni paraqitur një ankesë, Sajti duhet t'ia zbulojë palës përgjegjëse me kërkesë të palës përgjegjëse në mënyrë që të dy palët të mund të trajtojnë mosmarrëveshjet e mundshme mbi të drejtat;

f)Në një transaksion të krijuar në platformën e sitit, nëse ndonjë palë në transaksion i përmbush ose i përmbush pjesërisht detyrimet e saj të transaksionit dhe kërkesat për zbulimin e informacionit, Sajti ka të drejtë të vendosë t'i sigurojë përdoruesit informacionin e nevojshëm siç janë informacionet e kontaktit të palës së saj për transaksionin, në mënyrë që të lehtësojë përfundimin e transaksionit ose zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

G) Shpalosje të tjera që Sajti i konsiderojnë të përshtatshme në përputhje me ligjet, rregulloret ose politikat e faqes në internet.

4. Ruajtja dhe Shkëmbimi i Informacionit
Informacioni dhe të dhënat për ju të mbledhura nga faqja do të ruhen në serverin e sitit dhe / ose kompanitë e lidhura të saj, dhe këto informacione dhe të dhëna mund të transmetohen në vendin tuaj, rajoni ose jashte vendit ku informacioni dhe te dhenat e mbledhura nga faqja jane te vendosura dhe te arrihen, të ruajtura dhe të shfaqura jashtë shtetit.

5.Përdorimi i cookies
një) Nëse nuk refuzoni të pranoni cookie-t, ne do të krijojmë ose hyrëm në sitin tonë në kompjuterin tuaj në mënyrë që të mund të identifikoheni ose të përdorni shërbimet ose funksionet tona të platformës që varen nga cookies. Përdorimi i cookies, ne mund t'ju ofrojmë shërbime të personalizuara më të zhytura në mendime, përfshirë shërbimet e promovimit.

një)ju keni të drejtë të zgjidhni të pranoni ose refuzoni cookies. Mund të refuzoni të pranoni cookies duke modifikuar cilësimet e shfletuesit tuaj. megjithatë, nëse vendosni të refuzoni të pranoni cookie-t, ju mund të mos jeni në gjendje të regjistroheni ose të përdorni shërbimet tona në internet ose veçoritë që varen nga cookies.

c) Kjo politikë do të zbatohet për informacionin e marrë përmes cookies të përcaktuara nga faqja.

6. Siguria e informacionit
një) Llogaria jonë ka funksion mbrojtjeje të sigurisë. Ju lutemi mbani emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin si duhet. Sajti do të sigurojë që informacioni juaj nuk do të humbet, abuzuar ose ndryshuar duke koduar fjalëkalimin e përdoruesit dhe masat e tjera të sigurisë. Përkundër masave të lartpërmendura të sigurisë, ju lutem vini re që nuk ka "masa perfekte sigurie" në rrjetin e informacionit.

b) Kur përdorni shërbimet e rrjetit të sitit për transaksione në internet, në mënyrë të pashmangshme keni nevojë të zbuloni informacionin tuaj personal, siç janë informacionet e kontaktit ose adresa postare, ndaj palëve ose palëve të mundshme. Ju lutemi mbroni informacionin tuaj personal dhe sigurojuani të tjerëve vetëm kur është e nevojshme. Nëse zbuloni se informacioni juaj personal ka dalë, posaçërisht emri dhe fjalëkalimi ynë, ju lutemi kontaktoni menjëherë shërbimin tonë të klientit në mënyrë që faqja jonë të marrë masa përkatëse.


Koha e postimit: APR.20,2020
HULUMTIMI TANI