Privacybeleid

De site neemt het privacybeleid van gebruikers zeer serieus en houdt zich strikt aan relevante wet- en regelgeving. Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat u het blijft gebruiken. Als u onze diensten blijft gebruiken, u heeft de volledige inhoud van onze overeenkomst volledig gelezen en begrepen.

De site respecteert en beschermt de persoonlijke privacy van alle gebruikers van de service. In order to provide you with more accurate and personalized services, the Site will use and disclose your personal information in accordance with the provisions of this privacy policy. Except as otherwise provided in this privacy policy, the Site will not disclose or provide such information to third parties without your prior permission. The Site will update this privacy policy from time to time. When you agree to the service use agreement of the Site, you are deemed to have agreed to the whole content of this privacy policy. This privacy policy is an integral part of our service use agreement.

1.Scope of Application

a)When you register our Site Account, the personal registration information you provided in accordance with the Site's requirements;

b) When you use the Site's network services or visit the Site's web pages, the Site automatically receives and records the information on your browser and computer, including but not limited to your IP address, browser type, language used, access date and time, software and hardware feature information, and web page records you require;

c) User personal data obtained by the Site from business partners through legal channels.

d)The Site strictly prohibits users from posting bad information, such as nudity, pornography, and profanity. We will review the published content. Once the bad information is found, all permissions of the user will be disabled.

You understand and agree that the following information does not apply to this privacy policy:
a) De zoekwoordinformatie die u invoert bij het gebruik van de zoekservice van ons platform;

b) Relevante informatie en gegevens verzameld door de site en vrijgegeven door u, inclusief maar niet beperkt tot deelname aan activiteiten, transactie-informatie en evaluatiedetails;

c) Overtreding van wetten of regels en de maatregelen die de site tegen u heeft genomen.

2. Gebruik van informatie

a)De site biedt geen informatie, verkopen, huren, deel of ruil uw persoonlijke informatie met een niet-gerelateerde derde partij, tenzij u vooraf uw toestemming heeft verkregen, of de derde partij en de site (inclusief de gelieerde ondernemingen van de site) u afzonderlijk of gezamenlijk van dienst zijn, en nadat de dienst is afgelopen, ze zullen geen toegang krijgen tot al het materiaal, inclusief het materiaal dat eerder voor hen toegankelijk was.

b) De site staat ook niet toe dat derden verzamelen, Bewerk, verkoop of verspreid uw persoonlijke informatie kosteloos op welke manier dan ook. Als een platformgebruiker van de site zich bezighoudt met de bovenstaande activiteiten, de site heeft het recht om de serviceovereenkomst met de gebruiker onmiddellijk na ontdekking te beëindigen.

c)Voor het bedienen van gebruikers, de site kan u van interessante informatie voorzien door uw persoonlijke informatie te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het sturen van product- en service-informatie, of het delen van informatie met onze partners zodat ze u informatie over hun producten en diensten kunnen sturen (dit laatste vereist uw voorafgaande toestemming).

3. Information Disclosure
Onder de volgende omstandigheden, de site zal uw persoonlijke informatie geheel of gedeeltelijk openbaar maken volgens uw persoonlijke wensen of de bepalingen van de wet:

a) Disclose to a third party with your prior consent;

b) In order to provide the products and services you require, de site moet uw persoonlijke informatie delen met een derde partij;

c) According to the relevant provisions of the law, of de vereisten van de administratieve of gerechtelijke instellingen, bekendmaken aan derden of administratieve of gerechtelijke instellingen ;

d) Als u de relevante wet- en regelgeving of de serviceovereenkomst of gerelateerde regels van de site overtreedt, moeten bekendmaken aan een derde partij;

e) Als u een gekwalificeerd persoon bent die intellectuele eigendom heeft en een klacht heeft ingediend, de site moet het op verzoek van de respondent aan de respondent bekendmaken, zodat beide partijen eventuele geschillen over rechten kunnen behandelen;

f)In een transactie gemaakt op het platform van de site, als een partij bij de transactie haar transactieverplichtingen en verzoeken om openbaarmaking van informatie gedeeltelijk of gedeeltelijk nakomt, de site heeft het recht om te beslissen om de gebruiker de nodige informatie te verstrekken, zoals de contactgegevens van zijn tegenpartij bij de transactie, om de afronding van de transactie of de beslechting van geschillen te vergemakkelijken.

g) Andere bekendmakingen die de site passend acht in overeenstemming met de wetten, regelgeving of websitebeleid.

4. Informatieopslag en uitwisseling
De informatie en gegevens over u verzameld door de site worden opgeslagen op de server van de site en / of aan haar gelieerde bedrijven, en deze informatie en gegevens kunnen naar uw land worden verzonden, regio of in het buitenland waar de informatie en gegevens verzameld door de site zich bevinden en worden benaderd, in het buitenland opgeslagen en weergegeven.

5.Gebruik van cookies
a) Als u cookies niet weigert, we zullen onze site op uw computer instellen of openen, zodat u kunt inloggen of gebruik kunt maken van onze platformdiensten of functies die afhankelijk zijn van cookies. Cookies gebruiken, we kunnen u meer doordachte gepersonaliseerde services bieden, inclusief promotiediensten.

a)je hebt het recht om cookies te accepteren of te weigeren. U kunt cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Echter, als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, u kunt mogelijk niet inloggen of onze webservices of functies gebruiken die afhankelijk zijn van cookies.

c) Dit beleid is van toepassing op informatie die is verkregen via cookies die door de site zijn geplaatst.

6. Informatiebeveiliging
a) Ons account heeft een beveiligingsfunctie. Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord correct. De site zorgt ervoor dat uw informatie niet verloren gaat, misbruikt of gewijzigd door het gebruikerswachtwoord en andere beveiligingsmaatregelen te versleutelen. Ondanks bovengenoemde beveiligingsmaatregelen, houd er rekening mee dat er geen is "perfecte beveiligingsmaatregelen" op het informatienetwerk.

b) Bij het gebruik van de netwerkdiensten van de site voor online transacties, u moet uw persoonlijke gegevens onvermijdelijk bekendmaken, zoals contactgegevens of postadres, aan de tegenpartijen of potentiële tegenpartijen. Bescherm uw persoonlijke informatie en geef deze alleen aan anderen als dat nodig is. Als u merkt dat uw persoonlijke informatie is gelekt, vooral onze gebruikersnaam en wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice zodat onze site overeenkomstige maatregelen kan nemen.


Post time: APR.20,2020
VRAAG NU AAN