Dasar Privasi

Laman web ini memandang serius dasar privasi pengguna dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Sila baca Dasar Privasi dengan teliti sebelum terus menggunakannya. Sekiranya anda terus menggunakan perkhidmatan kami, anda telah membaca dan memahami sepenuhnya isi kandungan perjanjian kami.

Laman web ini menghormati dan melindungi privasi peribadi semua pengguna perkhidmatan. Untuk memberi anda perkhidmatan yang lebih tepat dan diperibadikan, Laman web akan menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda sesuai dengan ketentuan dasar privasi ini. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam dasar privasi ini, Laman web ini tidak akan mendedahkan atau memberikan maklumat tersebut kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda terlebih dahulu. Laman web akan mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila anda bersetuju dengan perjanjian penggunaan perkhidmatan dari Laman web, anda dianggap telah bersetuju dengan keseluruhan kandungan dasar privasi ini. Dasar privasi ini adalah bahagian tidak terpisahkan dari perjanjian penggunaan perkhidmatan kami.

1.Skop Permohonan

a)Semasa anda mendaftar Akaun Laman web kami, maklumat pendaftaran peribadi yang anda berikan mengikut kehendak Laman web;

b) Apabila anda menggunakan perkhidmatan rangkaian Laman web atau melayari laman web Laman web ini, Laman web ini secara automatik menerima dan mencatat maklumat pada penyemak imbas dan komputer anda, termasuk tetapi tidak terhad pada alamat IP anda, jenis penyemak imbas, bahasa yang digunakan, tarikh dan masa akses, maklumat ciri perisian dan perkakasan, dan rekod laman web yang anda perlukan;

c) Data peribadi pengguna yang diperoleh oleh Laman web dari rakan niaga melalui saluran undang-undang.

d)Laman web ini melarang pengguna menyiarkan maklumat buruk, seperti kebogelan, pornografi, dan tidak senonoh. Kami akan mengkaji kandungan yang diterbitkan. Setelah maklumat buruk dijumpai, semua kebenaran pengguna akan dilumpuhkan.

Anda memahami dan bersetuju bahawa maklumat berikut tidak berlaku untuk dasar privasi ini:
a) Maklumat kata kunci yang anda masukkan semasa menggunakan perkhidmatan carian yang disediakan oleh platform kami;

b) Maklumat dan data yang relevan yang dikumpulkan oleh Laman web dan dikeluarkan oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyertaan dalam aktiviti, maklumat transaksi dan perincian penilaian;

c) Pelanggaran undang-undang atau peraturan dan langkah-langkah yang diambil oleh laman web ini terhadap anda.

2. Penggunaan Maklumat

a)Laman web ini tidak akan disediakan, menjual, pajakan, berkongsi atau memperdagangkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan, melainkan anda telah mendapat kebenaran anda terlebih dahulu, atau pihak ketiga dan Laman web (termasuk gabungan laman web ini) menyediakan perkhidmatan secara berasingan atau bersama, dan setelah perkhidmatan berakhir, mereka akan dilarang mengakses semua bahan termasuk yang sebelumnya dapat diakses oleh mereka.

b) Laman web ini juga tidak membenarkan pihak ketiga mengumpulkan, mengedit, menjual atau menyebarkan maklumat peribadi anda secara percuma dengan sebarang kaedah. Sekiranya ada pengguna platform Laman web ini terlibat dalam aktiviti di atas, Laman web berhak untuk menghentikan perjanjian perkhidmatan dengan pengguna sebaik sahaja diketahui.

c)Untuk tujuan melayani pengguna, Laman web ini dapat memberi anda maklumat yang menarik dengan menggunakan maklumat peribadi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghantar maklumat produk dan perkhidmatan kepada anda, atau berkongsi maklumat dengan rakan kongsi kami supaya mereka dapat menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan mereka kepada anda (yang terakhir memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu).

3. Information Disclosure
Dalam keadaan berikut, Laman web ini akan mendedahkan maklumat peribadi anda secara keseluruhan atau sebahagian mengikut kehendak peribadi anda atau peruntukan undang-undang:

a) Disclose to a third party with your prior consent;

b) In order to provide the products and services you require, Laman web mesti berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga;

c) According to the relevant provisions of the law, atau keperluan institusi pentadbiran atau kehakiman, mendedahkan kepada pihak ketiga atau institusi pentadbiran atau kehakiman ;

d) Sekiranya anda melanggar undang-undang dan peraturan yang relevan atau perjanjian perkhidmatan Laman atau peraturan yang berkaitan, perlu mendedahkan kepada pihak ketiga;

e) Sekiranya anda adalah pengadu harta intelek yang berkelayakan dan telah mengemukakan aduan, Laman web harus mendedahkannya kepada responden atas permintaan responden supaya kedua-dua pihak dapat menangani kemungkinan pertikaian hak;

f)Dalam transaksi yang dibuat di platform Laman, jika ada pihak dalam transaksi tersebut memenuhi atau sebahagiannya memenuhi kewajiban transaksi dan permintaan untuk pengungkapan maklumat, Laman web mempunyai hak untuk memutuskan untuk memberikan pengguna maklumat yang diperlukan seperti maklumat hubungan rakan niaga ke transaksi, untuk memudahkan penyelesaian transaksi atau penyelesaian perselisihan.

g) Pendedahan lain yang difikirkan sesuai oleh Situs sesuai dengan undang-undang, peraturan atau dasar laman web.

4. Penyimpanan dan Pertukaran Maklumat
Maklumat dan data mengenai anda yang dikumpulkan oleh Laman akan disimpan di pelayan Laman dan / atau syarikat gabungannya, dan maklumat dan data ini mungkin dihantar ke negara anda, wilayah atau luar negara di mana maklumat dan data yang dikumpulkan oleh Laman web ini berada dan diakses, disimpan dan dipamerkan di luar negara.

5.Penggunaan kuki
a) Sekiranya anda tidak menolak untuk menerima kuki, kami akan menyediakan atau mengakses Laman web kami di komputer anda supaya anda boleh log masuk atau menggunakan perkhidmatan platform atau fungsi kami yang bergantung pada kuki. Menggunakan kuki, kami dapat memberikan anda perkhidmatan peribadi yang lebih bijaksana, termasuk perkhidmatan promosi.

a)anda berhak memilih untuk menerima atau menolak kuki. Anda boleh menolak untuk menerima kuki dengan mengubah tetapan penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menolak penerimaan kuki, anda mungkin tidak dapat log masuk atau menggunakan perkhidmatan web atau ciri kami yang bergantung pada kuki.

c) Polisi ini akan berlaku untuk maklumat yang diperoleh melalui kuki yang ditetapkan oleh Laman web.

6. Keselamatan maklumat
a) Akaun kami mempunyai fungsi perlindungan keselamatan. Sila simpan maklumat nama pengguna dan kata laluan anda dengan betul. Laman web ini akan memastikan bahawa maklumat anda tidak akan hilang, disalahgunakan atau diubah dengan menyulitkan kata laluan pengguna dan langkah keselamatan lain. Walaupun terdapat langkah keselamatan yang disebutkan di atas, harap maklum bahawa tidak ada "langkah keselamatan yang sempurna" di rangkaian maklumat.

b) Semasa menggunakan perkhidmatan rangkaian Laman web untuk transaksi dalam talian, anda pasti perlu mendedahkan maklumat peribadi anda, seperti maklumat hubungan atau alamat pos, kepada rakan niaga atau rakan niaga yang berpotensi. Harap lindungi maklumat peribadi anda dan berikan kepada orang lain hanya jika perlu. Sekiranya anda mendapati bahawa maklumat peribadi anda bocor, terutamanya nama pengguna dan kata laluan kami, sila hubungi khidmat pelanggan kami dengan segera agar Laman web kami dapat mengambil langkah yang sesuai.


Post time: APR.20,2020
INQUIRY NOW