សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង.

ទំនាក់ទំនង

JIANYIKANG TECHNOLOGY CO., អិលធីឌី

Our mission is to improve the quality of human health through hi-tech health products,We adhering to the principle “Service First,Quality is Life,Customer is god.”

Name:Vanessa Jin

E-mail: joycome2018@ssd1688.com

ទូរស័ព្ទ:+86-13430935867

Address: ជាន់អគារ B, ឧទ្យានដឹកជញ្ជូនស៊ីចៀនហាយ,ផ្លូវស៊ីចៀង,ស្រុកបាវយាន, ទីក្រុងសិនជិន.

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង:
សាកសួរឥឡូវនេះ
សាកសួរឥឡូវនេះ