Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საიტი მომხმარებლების კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ძალიან სერიოზულად და მკაცრად იცავს შესაბამის კანონებსა და რეგულაციებს. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, სანამ გამოიყენებთ მას. თუ განაგრძობთ ჩვენი სერვისების გამოყენებას, თქვენ სრულად წაიკითხეთ და გაიგეთ ჩვენი ხელშეკრულების მთელი შინაარსი.

საიტი პატივს სცემს და იცავს მომსახურების ყველა მომხმარებლის პირადი კონფიდენციალურობას. იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ უფრო ზუსტი და პერსონალურად მომსახურება, საიტი გამოიყენებს და გაამჟღავნებს თქვენს პირად ინფორმაციას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დებულებების შესაბამისად. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვა რამ არის გათვალისწინებული ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, საიტი არ გაამჟღავნებს ან არ მიაწვდის ასეთ ინფორმაციას მესამე პირებს თქვენი წინასწარი ნებართვის გარეშე. საიტი დროდადრო განაახლებს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. როდესაც თქვენ ეთანხმებით საიტის მომსახურების ხელშეკრულებას, თქვენ თვლით, რომ არ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მთელ შინაარსს. კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა ჩვენი მომსახურების გამოყენების ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.

1.გამოყენების სფერო

ა)ჩვენი საიტის ანგარიშის რეგისტრაციისას, თქვენ მიერ მოწოდებული პირადი რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაცია საიტის მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) როდესაც იყენებთ საიტის ქსელის სერვისებს ან ეწვიეთ საიტის ვებ – გვერდებს, საიტი ავტომატურად იღებს და ჩაწერს ინფორმაციას თქვენს ბრაუზერზე და კომპიუტერზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ თქვენი IP მისამართით, ბრაუზერის ტიპი, გამოყენებული ენა, დაშვების თარიღი და დრო, პროგრამული და აპარატების მახასიათებლების ინფორმაცია, და ვებ – ჩანაწერები გჭირდებათ;

გ) საიტის მიერ მოპოვებული პირადი მონაცემები ბიზნეს პარტნიორებისგან, ლეგალური არხების საშუალებით.

დ)საიტი მკაცრად კრძალავს მომხმარებლებს ცუდი ინფორმაციის განთავსებას, როგორიცაა სიშიშვლე, პორნოგრაფია, და ამპარტავნება. გადავხედავთ გამოქვეყნებულ შინაარსს. ერთხელ ცუდი ინფორმაციის აღმოჩენის შემდეგ, მომხმარებლის ყველა ნებართვა გამორთული იქნება.

გესმით და ეთანხმებით, რომ შემდეგი ინფორმაცია არ ვრცელდება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე:
ა) საკვანძო სიტყვა, რომელიც თქვენ შეიტანეთ ჩვენი პლატფორმის მიერ მოწოდებული საძიებო მომსახურების გამოყენებისას;

ბ) საიტის მიერ შეგროვებული და თქვენ მიერ გამოქვეყნებული შესაბამისი ინფორმაცია და მონაცემები, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საქმიანობაში მონაწილეობით, გარიგების შესახებ ინფორმაცია და შეფასების დეტალები;

გ) კანონების ან წესების დარღვევა და საიტის მიერ განხორციელებული ზომები.

2. ინფორმაციის გამოყენება

ა)საიტი არ მოგაწვდით, გაყიდვა, გირავდება, გაზიარება ან ვაჭრობა თქვენი პირადი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც არ უკავშირდება მესამე პირს, თუ წინასწარ არ მოიპოვეთ თქვენი ნებართვა, ან მესამე მხარე და საიტი (საიტის შვილობილი კომპანიების ჩათვლით) გთავაზობთ ცალკე ან ერთობლივად მომსახურებას, და მომსახურების დასრულების შემდეგ, მათ ეკრძალებათ ყველა მასალის, მათ შორის ადრე მათთვის ხელმისაწვდომი მასალების დაშვება.

ბ) The Site also does not allow any third party to collect, edit, sell or distribute your personal information free of charge by any means. If any platform user of the Site engages in the above activities, the Site has the right to terminate the service agreement with the user immediately upon discovery.

გ)For the purpose of serving users, the Site may provide you with information of interest by using your personal information, including but not limited to sending you product and service information, ან ჩვენს პარტნიორებთან ინფორმაციის გაზიარება, რომ მათ შეეძლოთ გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია მათი პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ (ეს უკანასკნელი მოითხოვს თქვენს წინასწარ თანხმობას).

3. Information Disclosure
შემდეგ გარემოებებში, საიტი გაავრცელებს თქვენს პირად ინფორმაციას მთლიანად ან ნაწილობრივ, თქვენი პირადი სურვილის ან კანონის დებულებების შესაბამისად:

ა) Disclose to a third party with your prior consent;

ბ) In order to provide the products and services you require, საიტმა უნდა გააზიაროს თქვენი პირადი ინფორმაცია მესამე პირთან;

გ) According to the relevant provisions of the law, ან ადმინისტრაციული ან სასამართლო ინსტიტუტების მოთხოვნები, განუცხადოს მესამე პირებს ან ადმინისტრაციულ ან სასამართლო დაწესებულებებს ;

დ) თუ არღვევთ შესაბამის კანონებსა და წესებს ან საიტის მომსახურების ხელშეკრულებას ან მასთან დაკავშირებულ წესებს, უნდა გაამჟღავნოს მესამე მხარე;

ე) თუ კვალიფიციური ინტელექტუალური საკუთრების მომჩივანი ხართ და შეიტანეთ საჩივარი, საიტმა იგი უნდა გააცნოს მოპასუხეს მოპასუხის მოთხოვნით, რათა ორივე მხარემ შეძლოს შესაძლო დავების მოგვარება;

ვ)საიტის პლატფორმაზე შექმნილ გარიგებაში, თუ გარიგების რომელიმე მხარე ასრულებს ან ნაწილობრივ ასრულებს თავის გარიგების ვალდებულებებს და ითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ, საიტს უფლება აქვს გადაწყვიტოს მომხმარებლის შესახებ მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია, როგორიცაა მისი კონტრაქტის საკონტაქტო ინფორმაცია გარიგების შესახებ, ისე, რომ ხელი შეუწყოს გარიგების დასრულებას ან დავების მოგვარებას.

ზ) სხვა გამჟღავნებები, რომლებიც საიტს თვლის მიზანშეწონილად კანონების შესაბამისად, რეგულაციები ან ვებსაიტის პოლიტიკა.

4. ინფორმაციის შენახვა და გაცვლა
საიტის მიერ შეგროვილი ინფორმაცია და მონაცემები შეინახება საიტის სერვერზე და / ან მისი შვილობილი კომპანიები, და ეს ინფორმაცია და მონაცემები შეიძლება გადაეცეს თქვენს ქვეყანას, რეგიონი ან საზღვარგარეთი, სადაც განთავსებულია საიტის მიერ შეგროვებული ინფორმაცია და მონაცემები, ინახება და ნაჩვენებია საზღვარგარეთ.

5.ქუქი-ფაილების გამოყენება
ა) თუ უარს არ ამბობთ ქუქი-ფაილების მიღებაზე, ჩვენ შევქმნით ან ვუწევთ ჩვენს საიტს თქვენს კომპიუტერში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ან გამოიყენოთ ჩვენი პლატფორმის სერვისები ან ფუნქციები, რომლებიც დამოკიდებულია cookies- ზე. ქუქი-ფაილების გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ პერსონალური მომსახურებები, სარეკლამო მომსახურების ჩათვლით.

ა)თქვენ გაქვთ უფლება აირჩიოთ ქუქი-ფაილების მიღება ან უარყოფა. თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით შეგიძლიათ უარი თქვათ ქუქი-ფაილების მიღებაზე. თუმცა, თუკი cookies– ზე უარს იტყვით უარს, შეიძლება არ შეგეძლოთ სისტემაში შესვლა ან გამოიყენოთ ჩვენი ვებ სერვისები ან ფუნქციები, რომლებიც დამოკიდებულია ქუქი-ფაილებზე.

გ) ეს პოლიტიკა ეხება საიტის მიერ დადგენილ ქუქი-ფაილების საშუალებით მიღებულ ინფორმაციას.

6. Ინფორმაციის დაცვა
ა) ჩვენს ანგარიშს აქვს უსაფრთხოების დაცვის ფუნქცია. გთხოვთ, სწორად შეინახეთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი. საიტი უზრუნველყოფს, რომ თქვენი ინფორმაცია არ დაიკარგოს, ბოროტად გამოყენების ან შეცვლილი მომხმარებლის პაროლის და უსაფრთხოების სხვა ზომების დაშიფვრის გზით. მიუხედავად უსაფრთხოების ზემოაღნიშნული ზომებისა, გაითვალისწინეთ, რომ არ არსებობს "perfect security measures" on the information network.

ბ) When using the Site's network services for online transactions, you inevitably need to disclose your personal information, such as contact information or postal address, კონტრარგუმენტებთან ან პოტენციურ კონტრარგუმენტებთან. გთხოვთ, დაიცავით თქვენი პირადი ინფორმაცია და მიაწოდოთ სხვებს მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში. თუ აღმოაჩენთ, რომ თქვენი პირადი ინფორმაცია გაჟონა, განსაკუთრებით ჩვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ჩვენს მომხმარებელთა მომსახურებას, რათა ჩვენს საიტს შეეძლოს შესაბამისი ზომების მიღება.


Post time: APR.20,2020
ახლა მოთხოვნა