• Kodu
  • Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Sait võtab kasutajate privaatsuseeskirju väga tõsiselt ja järgib rangelt asjakohaseid seadusi ja määrusi. Enne selle jätkamist lugege hoolikalt privaatsuseeskirju. Kui jätkate meie teenuste kasutamist, olete meie lepingu kogu sisu läbi lugenud ja sellest aru saanud.

Sait austab ja kaitseb kõigi teenuse kasutajate isiklikku privaatsust. Täpsemate ja isikupärasemate teenuste pakkumiseks, sait kasutab ja avaldab teie isiklikku teavet vastavalt selle privaatsuspoliitika sätetele. Kui käesolevas privaatsuseeskirjas ei ole sätestatud teisiti, sait ei avalda ega anna sellist teavet kolmandatele isikutele ilma teie eelneva loata. Sait uuendab seda privaatsuseeskirju aeg-ajalt. Kui olete nõus saidi teenuse kasutamise lepinguga, loetakse, et olete nõustunud kogu selle privaatsuspoliitika sisuga. See privaatsuspoliitika on meie teenuse kasutamise lepingu lahutamatu osa.

1.Kohaldamisala

a)Kui registreerite meie saidi konto, isikliku registreerimise teabe, mille te edastasite vastavalt saidi nõuetele;

b) Kui kasutate saidi võrguteenuseid või külastate saidi veebisaite, sait võtab ja salvestab teabe automaatselt teie brauserisse ja arvutisse, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie IP-aadress, brauseri tüüp, kasutatud keel, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, tarkvara- ja riistvarafunktsioonide teave, ja veebilehtede kirjed, mida vajate;

c) Kasutaja isikuandmed, mille Saidi kaudu saavad äripartnerid seaduslike kanalite kaudu.

d)Sait keelab kasutajatel rangelt halva teabe postitamise, nagu alastus, pornograafia, ja roppus. Vaatame avaldatud sisu üle. Kui halb teave on leitud, kõik kasutaja õigused keelatakse.

Saate aru ja nõustute, et järgmine teave ei kehti selle privaatsuseeskirjade kohta:
a) Märksõna teave, mille sisestate meie platvormi pakutavat otsinguteenust kasutades;

b) Saidi kogutud ja teie poolt avaldatud asjakohane teave ja andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, tegevuses osalemine, tehingute teave ja hindamise üksikasjad;

c) Seaduste või reeglite rikkumine ja meetmed, mida sait teie vastu on võtnud.

2. Teabe kasutamine

a)Seda saiti ei pakuta, müüa, üür, jagada või vahetada oma isiklikke andmeid sõltumatutele kolmandatele osapooltele, kui te pole selleks eelnevalt luba saanud, või kolmas osapool ja sait (sealhulgas saidi sidusettevõtted) osutame teile eraldi või ühist teenust, ja pärast teenuse lõppemist, neil on keelatud pääseda juurde kõigile materjalidele, sealhulgas ka neile, mis neile varem olid kättesaadavad.

b) Samuti ei luba sait koguda ühtegi kolmandat osapoolt, redigeeri, müüa või levitada oma isiklikke andmeid tasuta ja mis tahes viisil. Kui mõni saidi platvormi kasutaja tegeleb ülaltoodud tegevustega, saidil on õigus kasutajaga teenusleping kohe pärast avastamist lõpetada.

c)Kasutajate teenindamise eesmärgil, võib sait pakkuda teile huvipakkuvat teavet, kasutades teie isiklikke andmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, toote- ja teenuseteabe saatmiseks, või teabe jagamist meie partneritega, et nad saaksid teile teavet oma toodete ja teenuste kohta (viimane nõuab teie eelnevat nõusolekut).

3. Information Disclosure
Järgmistel asjaoludel, sait avaldab teie isikuandmed täielikult või osaliselt vastavalt teie isiklikele soovidele või seaduses sätestatule:

a) Disclose to a third party with your prior consent;

b) In order to provide the products and services you require, sait peab jagama teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele;

c) According to the relevant provisions of the law, või haldus- või kohtuasutuste nõuded, avaldada kolmandatele isikutele või haldus- või kohtuasutustele ;

d) Kui rikute asjakohaseid seadusi ja määrusi või Saidi teenuslepingut või sellega seotud reegleid, tuleb avalikustada kolmandale osapoolele;

e) Kui olete kvalifitseeritud intellektuaalomandi kaebuse esitaja ja olete kaebuse esitanud, sait peaks selle vastajale nõudel avaldajale avaldama, et mõlemad pooled saaksid lahendada võimalikke õiguste vaidlusi;

f)Saidi platvormil loodud tehingus, kui mõni tehingu osapool täidab või täidab osaliselt oma tehingukohustusi ja teabenõudeid, saidil on õigus otsustada edastada kasutajale vajalik teave, näiteks tema tehingupartneri kontaktteave, et hõlbustada tehingu lõpetamist või vaidluste lahendamist.

g) Muu teave, mida sait peab seaduste kohaselt asjakohaseks, määrused või veebisaidi eeskirjad.

4. Teabe salvestamine ja vahetamine
Saidi teie kohta kogutud teave ja andmed salvestatakse saidi serverisse ja / või selle sidusettevõtted, ning seda teavet ja andmeid võidakse teie riiki edastada, piirkonnas või välismaal, kus saidi kogutud teave ja andmed asuvad ja millele on juurde pääsetud, ladustatud ja eksponeeritud välismaal.

5.Küpsiste kasutamine
a) Kui te ei keeldu küpsiste vastuvõtmisest, seadistame teie arvutis teie saidi või pääseme sellele juurde, et saaksite sisse logida või kasutada meie küpsistest sõltuvaid platvormiteenuseid või funktsioone. Küpsiste kasutamine, saame pakkuda teile läbimõeldumaid isikupärastatud teenuseid, sealhulgas reklaamiteenused.

a)teil on õigus valida küpsiste vastuvõtmine või tagasilükkamine. Võite küpsiste vastuvõtmisest keelduda, muutes oma brauseri seadeid. Kuid, kui otsustate küpsiste vastuvõtmisest keelduda, võib-olla ei saa te sisse logida ega kasutada meie veebiteenuseid või funktsioone, mis sõltuvad küpsistest.

c) Seda poliitikat kohaldatakse teabe suhtes, mis on saadud saidi seatud küpsiste kaudu.

6. Infoturbe
a) Meie kontol on turvakaitse funktsioon. Palun hoidke oma kasutajanime ja parooli korralikult. Sait tagab, et teie teavet ei kaota, kasutaja salasõna ja muude turvameetmete krüpteerimisega kuritarvitatud või muudetud. Vaatamata eespool nimetatud turvameetmetele, Pange tähele, et seda pole "täiuslikud turvameetmed" infovõrgus.

b) Saidi võrguteenuste kasutamisel veebitehingute tegemiseks, peate isikliku teabe vältimatult avaldama, nagu kontaktteave või postiaadress, vastaspooltele või potentsiaalsetele vastaspooltele. Kaitske oma isiklikku teavet ja edastage see teistele ainult vajaduse korral. Kui leiate, et teie isiklik teave on lekkinud, eriti meie kasutajanimi ja parool, võtke kohe ühendust meie klienditeenindusega, et meie sait saaks võtta vastavad meetmed.


Post time: APR.20,2020
UURI KOHE